Tuesday, September 15, 2015

Madali Akong Masaktan


Sa pagitan ng dalawang sugat
Kung saan malalaking karayom ay ipinapasok sa ugat
Ako'y natamaan mo ng iyong bitbit
Ngiti ko'y napawi, napangiwi pagka't napakasakit


Napatigil ng paglakad
Mga paa'y napatingkayad
Pisnging kulay rosas sa lamig
Nawalan ng kulay pati bibig

Sa takot na masugatan at dugo'y bigla na lang sumirit
Dibdib ko'y parang bumigat na parang sampung yosi ay sabay-sabay nahithit
Kahit di mo man sabihin, sa yong mga mata nakita ko ang kaba
Anak, sa susunod ay mag-ingat-ingat ha?

Mahal ka ni Inay, wag kang magdududa
Kahit madalas ay sobrang daming kuda
Pag pasensyahan mo na't gumugurang na
Di na makalakad, ang latoy-latoy pa

Madali akong masaktan, yan ang lagi mong tandaan
Braso kong nagduyan sa iyo ay lagi mong pakaiingatan
Huwag kang magalala sa puso ko'y walang galit
Kahit pa ako'y nasaktan mo na nang paulit-ulit

*yakap*